صنایع الکترونیک پالس کنترل

صنایع الکترونیک پالس کنترل در سال 1380 با هدف کمک به تولید داخلی و شکوفا کردن هرچه بیشتر صنعت برق کشور، با در اختیار گرفتن نیروی متخصص و متعهد پا به عرصه صنعت برق کشور گذاشت. این شرکت توانست با پشت سر گذاشتن مراحل پیشرفت در حوزه تولید محصولات مراقبتی و حفاظتی صنعت برق تبدیل شده و در ادامه در سال 1389موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001  گرديد. بدين ترتيب با اخذ اين گواهينامه به عنوان اولين توليد كننده تخصصي محافظ هاي الكترونيكي شامل محافظ یخچال و محافظ کامپیوتر در ايران شناخته ميشود.در سال 1392 این شرکت موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران شد

اخبار پالس کنترل

لیست مشتریان

این شرکت مفتخر به همکاری با بسیاری از مجموعه ها، سازمانها و ارگانهای گوناگون است و همچنین بازارهای مختلف کشور از وجود محصولات تولید شده از جمله محافظ یخچال، محافظ کامپیوتر و قاب FPL سود می برند.