درباره ما

صنایع الکترونیک پالس کنترل در سال 1380 با هدف کمک به تولید داخلی و شکوفا کردن هرچه بیشتر صنعت برق کشور، با در اختیار گرفتن نیروی متخصص و متعهد پا به عرصه صنعت برق کشور گذاشت. این شرکت توانست با پشت سر گذاشتن مراحل پیشرفت در حوزه تولید محصولات مراقبتی و حفاظتی صنعت برق تبدیل شده و در ادامه در سال 1389موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001  گرديد. بدين ترتيب با اخذ اين گواهينامه به عنوان اولين توليد كننده تخصصي محافظ هاي الكترونيكي شامل محافظ یخچال و محافظ کامپیوتر در ايران شناخته ميشود.